NEUROREHABILITÁCIA

- pracovisko pre komplexnú rehabilitačnú liečbu a liečbu ochorení chrbtice

- náš multidisciplinárny tím tvoria špecialisti v odboroch rehabilitácia, neurochirurgia, chirurgia a úrazová chirurgia

- náš tím poskytuje klinické vyšetrenie chrbtice a kĺbov, konzultáciu vyšetrenia magnetickou rezonanciou, rehabilitačné vyšetrenie a rehabilitačnú liečbu na jednom pracovisku

- súčasťou pracoviska je stacionár, kde je podávaná infúzna liečba na tlmenie bolesti

- realizujeme blokády chrbtice – ozónová liečba, facetová blokáda pod RTG kontrolou

- realizujeme operácie syndrómu karpálneho tunela