Náš tím

MUDr. Eleonóra Stieglerová


 • špecialistka v odbore Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia

 • dlhodobo vedie vlastnú ambulantnú prax v odbore Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia

 • lekárka s viac ako 40 ročnými skúsenosťami so všetkými typmi rehabilitačnej liečby

 • absolvovala opakované štúdijné stáže u velikána odboru fyziatria, balneológia a liečbená rehabilitácia páńa profesora MUDr. Karla Lewita, CSc

.

MUDr. Juraj Šutovský, PhD.


 • špecialista v odbore Neurochirurgia

 • pracuje ako neurochirurg v nemocnici Bory

 • pracoval ako neurochirurg na Neurochirurgickej klinike Univerzitnej nemocnice Martin

 • má viac ako 25 ročné skúsenosti s operačnou liečbou ochorení chrbtice, so syndrómom karpálneho tunela, aplikoval viac ako 1500 obstrekov chrbtice

 • absolvoval viaceré zahraničné študijné pobyty

MUDr. Martin Benčo, PhD.


 • špecialista v odbore Neurochirurgia

 • pracoval ako neurochirurg na Neurochirurgickej klinike ÚVN Ružomberok, Neurochirurgickej klinike a Urologickej klinike Univerzitnej nemocnice Martin a Oddelení fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie FNsP Žilina

 • má viac ako 16 ročné skúsenosti s operačnou liečbou ochorení chrbtice, so syndrómom karpálneho tunela, aplikoval viac ako 1000 obstrekov chrbtice

 • bol školiteľom lekárov zo Slovenska, Českej republiky, Chorvátska a Maďarska

 • absolvoval študijné pobyty vo Veľkej Británii, Francúzsku, Holandsku, Rakúsku a Českej republike

Mária Legíňová


Vzdelanie

1967 – SOO Žiar nad Hronom (stredné všeobecné vzdelanie)
1969 – SZŠ Bratislava, rehabilitačný pracovník
1995 – SZŠ Banská Bystrica, diplomovaný fyzioterapeut
Kurzy a školenia
1975 – PŠŠ Bratislava, rehabilitačný pracovník


Odborná prax fyzioterapeutky

1969 – 1977 NsP Žiar nad Hronom, rehabilitačný pracovník

1979 – 2015 FnsP Banská Bystrica, rehabilitačný pracovník

2015 – 2023 FynaMed sro Banská Bystrica, rehabilitačný pracovník.

Mgr. Veronika Flosníková

Od 7 rokov som sa venovala profesionálnemu športu. Začala som zjazdovým lyžovaním, z ktorého som plynule prešla na atletiku. V rámci tréningového procesu som pravidelne absolvovala rehabilitácie a cvičenia, s cieľom zlepšiť výkonnosť a predísť zraneniam. Z pohľadu športovca a pacienta mi práca fyzioterapeuta učarovala. Vybrala som si preto štúdium tohto odboru. Bakalárske štúdium som absolvovala na SZU, konkr. fakulte zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici. Po škole som odišla pracovať do súkromnej nemocnice so sídlom v Prahe. Následne som sa rozhodla si titul dokončiť. Do cesty mi prišli moje dve dcérky, magisterské štúdium som však aj napriek tomu úspešne dokončila. Počas práce a následne materskej som si rozšírila vzdelanie o tieto kurzy: Diagnostika a kinezioterapia kolenného kĺbu, Kinesiotejping, SM systém A-B, Metóda Ľudmily Mojžišovej A,B. Vo vzdelávaní nadšene pokračujem, s cieľom poskytnúť pacientom kvalitnú starostlivosť. Vo voľnom čase sa venujem rodine, aktívne športujem, rada si prečítam knižku, či zatancujem na dobrú hudbu. Medzi moje silné stránky patrí komunikatívnosť, cieľavedomosť, empatia a nemiznúci úsmev na tvári :). 

Simona Saxová


Vzdelanie

2013-2017 - Stredná zdravotnícka škola Prešov, odbor masér


Prax: 

Rehabilitačné centrum s.r.o., Spišská Belá, masér, 2017

Betania s.r.o., masér, 2017


CIAS du Canton de Moutiers Terentaise,  masér a vykonávanie procedúr balneo, hydro, termoterapie, Francúzsko, 2021


Marimon Schoonmaakbedrijf V.O.F, Zeewolde, Holadsko, 2022


Le Grand SPA thermal des Alpes, Brid-Les-Bains, masér a vykonávanie procedúr balneo, hydro, termoterapie, Francúzsko, 2023

.