Facetová blokáda pod RTG kontrolou


  • aplikácia ozónu, kortikosteroidu a lokálneho anestetika ku chrbtici pod rentgenovou kontrolou


  • jej podstatou je zavedenie ihly do bolestivého miesta na chrbtici, ktoré odhalila magnetická rezonancia po zlyhaní rehabilitačnej a infúznej liečby 

Infúzna liečba
  • spočíva v vnútrožilovom podávaní liečiv, ktoré uľavujú bolesti


  • vnútrožilové podávanie zabezpečí, že liečivo sa krvným tokom dostane do tých častí Vášho tela, kde je bolestivý vnem vytváraný a teda kde je ideálny cieľ pôsobenia týchto liečiv


  • liečba sa realizuje v infúznom stacionári


Operácia karpálneho tunela


  • operačný výkon realizovaný v oblasti zápästia, pri ktorom je uvoľnený stredový nerv

  • po operácii dochádza k vymiznutiu tŕpnutia v prvých troch prstoch ruky, pacient sa po operácii zvyčajne po dlhej dobe dobre vyspí

  • operačná liečba je efektívnejšia má dlhodobejší efekt ak je pred a po operácii  realizovaná komplexná rehabilitačná liečba