Kontakt

Neurorehabilitácia s.r.o, Prieložtek 1, 036 01 Martin


Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

+421 43 4220 716


Neštátna neurochirurgická ambulancia 

+421 915 483 886


email: neurorhbmartin@gmail.com